ETF-144-2


VNA  Keysight E5063A-2H5   2Port 18 GHz 一 拖二 

   ETF-144-2
   
目的 : 一 台 E5063A  2 Port  18GHz 倍增 2 台 , 系統 .
可以多樣組合  .義政料號廠牌型號數量
 Keysight E5063A-2H5 1
 E-channel  1
 電腦 ( 選項 一 )  P/S 第三台以上 要授權 2
 LAN HUB5  Port   1000M  Type 1
 LAN Cable1M 1
 LAN Cable3M 2
 USB CableUSB to RS-232 Cable 1 
 RF CableRG-402 灰   3M 4
 RF Cable RG-402 灰   20cm 2
 RF AdaptorN(P) to SMA(J) 2
 信號線CN36P to DP(J)  BNC 1

  軟體  安裝在 E5063A 1
  軟體  安裝 Client PC ( 第三套以上 要授權 ) 2