耐高壓線
N0011 
DC 6KV      紅
N0012
DC 6KV      黑
DC 10KVDC 20KV 
 DC 30KV DC 50KV 

相關產品 :

子網頁 (2): N0011 N0012