USB 相關產品 USB to RS-232 轉接線
 BO523
  USB CableUSB 延長線 USB 腳踏板
 USB to USB 轉接頭 USB  HUB

Z-TEK力特Type-C轉RS232 USB3.1轉串口線 USB-C轉9針COM口 ZE693

 
 USB to RS-232 TTL   ( FTDI Chip )
 義政料號 : B0790
https://sites.google.com/a/e-channel.com.tw/www/Software-Fixture/other/usb-xiang-guan-chan-pin/b0790
 USB to RS-232 TTL 
 Only XP 
義政料號 : C1132
USB to RS-232 TTL
( FTDI Chip )
USB to DB-9 ( 母座 )