3.Instrument‎ > ‎50 ohm VNA‎ > ‎E5071C-285‎ > ‎倍增系統‎ > ‎

( 2P x 8 )

E5071C 2Port 8.5GHz  2 Port 一拖八 系統  .
ETF-223-3A-E5071C-285  2 Port  X 8
https://sites.google.com/a/e-channel.com.tw/www/chan-pin-mu-lub/vector-network-analyzer-xiang-liang-wang-lu-fen-xi-yi/keysight-e5071c-285/-2-bei-zeng-xi-tong/ETF-223-3A.PNG?attredirects=0

  運用 :
  要測試多埠天線 使用此系統有 多種組合 .
  問  : 2 Port 可以 如何運用 ?
          ANS :  8 站 同時測 

  問 :  一個 4 Port 天線 可以拆幾站 
         ANS:  (1)  4 Port 天線   x 4  
                  (2)  4 Port 天線   x 3 ,  2 Port x 2
                  (3)  4 Port 天線   x 2 ,  2 Port x 2 , Port 1 x 4
 問 :  一個 5 Port 天線 可以拆幾站 
         ANS:  (1)  5 Port 天線   x 3   Port 1 x1
                  (2)  5 Port 天線   x 2 ,  2 Port x 3  
 
    P/S 重點 有 16 RF Port  , 順意 組合 , 達到最大測試效益