2.RF Products‎ > ‎RF Cable‎ > ‎50 ohm‎ > ‎

RG-316 系列
 
 SMA (P) to SMA (P)   SMA (P) to SMA ( J ) SMA(P) 90度 to SMA (P)
 SMA(P) 90度 to SMA (P) 90 度 SMA (P) to BNC (P)  BNC (P) to BNC (P)
 SMA vs QMA QMA vs QMA SMA to 鱷魚夾
 SMA to 杜邦端子  SMB vs. SMB SMA(P) to SMB(P)
 SMA to 香蕉頭